Informujemy, iż opłata za obiady w miesiącu czerwcu wynosi 35,00 zł (10x3,50 zł).

Płatności prosimy dokonywać na konto szkoły w terminie do 15 czerwca.

UWAGA!

W tym roku szkolnym stołówka będzie wydawać obiady do dnia 14.06.2017r. /środa/.

W związku z  tym faktem prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminowość i wysokość opłat za obiady.

Konieczność zamknięcia rozliczeń finansowych z powodu likwidacji gimnazjum może spowodować brak możliwości rozliczenia ewentualnych nadpłat za posiłki w późniejszym terminie.

Dziękujemy.
Aneta Piotrowicz

sekretarz szkoły