Plan finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2016/2017.

Środki finansowe przeznaczone są na:

  1. wypłaty wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  2. bieżące opłaty za media,
  3. bieżące remonty,
  4. zakup pomocy dydaktycznych,
  5. zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
  6. dokształcanie pracowników,
  7.  zakup  książek do biblioteki szkolnej,
  8.  zakup materiałów kancelaryjnych, materiałów biurowych, druków szkolnych,
  9.  zakup środków czystości,
  10. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23, styczeń 2017 17:47 Andrzej Różycki