Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmowane są w sekretariacie dyrektora w godzinach pracy. 

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Gimnazjum nr 1 z Oddziaąłmi Dwujęzycznymi

ul. Łódzka 5/7

95-050 Konstantynów Łódzki

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. 

Szczegółowych informacji dotyczących trybu załatwiania spraw udziela sekretariat szkoły (codziennie 7:30 - 15:30).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 23, styczeń 2017 18:31 Andrzej Różycki