Blisko dekadę funkcjonuje system kształcenia na odległość. W tym czasie utworzyliśmy blisko 60 kursów. Ten dorobek został doceniony przez Kapitułę Znaku Jakości Interklasy 2012.

Platforma pozwala na realizacje wielu elementów kształcenia i wychowania. Praca z uczniem zdolnym,  rozwijanie zainteresowań i pasji, przygotowanie do egzaminu, integracja środowiska.

Platforma została oparta na darmowym systemie Moodle.

Zapraszamy wszystkich do udziału w rozwoju projektu...

Szkolna platforma e-learning
Szkolna platforma e-learning