Wyniki egzaminu gimnazjalnego - panel OKE Łódź
Zarządzenie KO w Łodzi w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub i nne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum
Informacja dotycząca zasad przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym
Informator o szkołach ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego na rok szkolny 2016/2017 (3576.54 KB)
Harmonogram naboru
Harmonogram naboru

Witryna logowania dla ucznia (login i hasło u wychowawcy)

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego w Konstantynowie Łódzkim

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Łódź

Dni Otwarte w szkołach na terenie powiatu pabianickiego

Oferta edukacyjna - zespoły szkół w Łodzi

Oferta edukacyjna - licea w Łodzi

Zarządzenie kuratora w sprawie naboru elektronicznego 2015/2016

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego