Do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu uczniowie zamieszkali w obwodzie gminy Konstantynów Łódzki.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

Liczbę miejsc w klasach pierwszych ustala Dyrektor Gimnazjum na podstawie arkusza organizacji zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę.

 

Kompletny dokument...