Nagrody otrzymają 3 klasy

Rada Rodziców ogłasza III edycję konkursu "Do kina z Radą Rodziców"  w roku szkolnym 2016/2017.

Miło nam poinformować, że podobnie jak w roku ubiegłym nagrody otrzymają trzy klasy, które osiągną najwyższy procentowy udział wpłat na Radę Rodziców. I tak:
* za miejsce pierwsze: bilety do kina i dzień wolny od zajęć lekcyjnych!!
* za miejsce drugie: wyjście z klasą do pizzerii na pizze!!
*za miejsce trzecie: wyjście z klasą na lody!!

Prosimy pamiętać, że do konkursu liczone będą wpłaty dokonane w okresie od 1 września 2016 r. do 31 maja 2017 r. Informujemy, że do obliczenia wyników brane pod uwagę będą dwa współczynniki:
1. wysokość wpłat w danej klasie.
2. lość uczniów wpłacających w klasie.

Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów!!!