Klasa I

Klasa II

Klasa III

Rada Rodziców pragnie przypomnieć o drugiej edycji konkursu „Do kina z Radą Rodziców” ogłoszonej na początku roku szkolnego 2015/2016.

W tym roku nagrodzone zostaną trzy klasy, które osiągną najwyższy procentowy udział wpłat na Radę Rodziców, nastepująco:

  1. miejsce pierwsze: wyjazd do kina i dzień wolny od zajęć lekcyjnych!!!
  2. miejsce drugie: wyjście z klasą do pizzerii na pizze!!!
  3. miejsce trzecie: wyjście z klasą na lody!!!

Do roztrzygnięcia konkursu liczone będą wpłaty dokonane do 31 maja 2016 r.
Zachęcamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów!!!

Klasa I

Klasa II

Klasa III